Kontroler jakości
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- szkolenia
- stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- możliwość awansu i rozwoju zawodowego
- praca z nowoczesną technologią.

Wymagania:
- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
- preferowane doświadczenie w metrologii,
- świadomość jakości wykonywanej pracy (staranność, dokładność),
- dobrej organizacji pracy,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobrej znajomości Excela

Zakres obowiązków:
- Zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z funkcjonowaniem Działu Jakości;
- Koordynacja projektów dotyczących wprowadzenia, usprawnienia i utrzymania jakości;
- Tworzenie wymogów jakościowych dla nowych procesów oraz produktów;
- Utrzymanie i rozwijanie systemu zarządzania jakością;
- Koordynowanie wdrażania nowych projektów pod kątem zapewnienia jakości na wszystkich etapach realizacji projektu;
- Koordynowanie działań prewencyjnych i korygujących;
- Zarządzanie zespołem. Opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające zapewnić jak najwyższy poziom wydajności pracowników-operatorów i najwyższą jakość oferowanych produktów, a także kontroluje rzetelne wypełnianie tych procedur i norm;
- Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i jednostkami związanymi z jakością.;
- Opracowywanie raportów 8D.;
- Nadzór nad tworzeniem i aktualizacja instrukcji kontroli;
- Zarządzanie niezgodnościami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
- Koordynowanie audytów wewnętrznych procesu i produktu;
- Weryfikuje detale pod kątem jakościowym, w oparciu o dostępne wzorce i znane standardy, rysunek klienta, monitorowanie parametrów;
- Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
- Przygotowywanie raportów i prezentacji jakościowych dla właściciela;CV prosimy przesyłać na adres: kontakt@wibe.com.pl lub kontakt telefoniczny 608-486-181.

Wróć do 'Praca'