Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na zakup(dostawę) do laboratorium badawczego wyposażenia-Współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na zakup (dostawę) do laboratorium badawczego wyposażenia - mikroskop pomiarowy

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na zakup(dostawę) do laboratorium badawczego tokarki numerycznej CNC..

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na zakup przecinarki taśmowej.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe - piła

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na budowę laboratorium badawczego wraz z infrastrukturą techniczną

Dokumenty:

Publikacja - zapytania

Labo - branże

Wersja elektroniczna