Firma WIBE DOMINIK BEDZIAK realizuje w miejscowości 87-811 Bogucin, Bogucin 109B operacje pn. Rozwój działalności firmy WIBE Dominik Będziak o nowy produkt w postaci stalowych korpusów do ściernic obrotowych której celem jest Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez rozwój działalności firmy WIBE Dominik Będziak o nowy produkt w postaci stalowych korpusów do ściernic obrotowych współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

W ramach utworzonej działalności gospodarczej świadczone będą usługi z zakresu produkcji Stalowych korpusów do ściernic obrotowych.